Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringens roll är att täcka upp för utebliven inkomst vid arbetslöshet. Tanken är att denna försäkring ska komplettera A-kassans ersättning så att man i största möjliga mån kan få samma månatliga inflöde av pengar till hushållskassan som tidigare även om man inte arbetar. Inkomstförsäkring erbjuds av många fackförbund som en extra medlemsförmån, men det finns också en mängd privata försäkringsbolag som erbjuder denna typ av försäkring.

Ny typ av försäkring

Inkomstförsäkringen är en ganska ny typ av försäkring. Det är först under 2000-talet som denna produkt har kommit i ropet. Idag utnyttjas den framför allt av personer som har relativt sett lite högre löner, men även medelinkomsttagare och vissa som har lite lägre inkomster från anställning kan göra klokt i att undersöka möjligheten att teckna en inkomstförsäkring.

A-kassan och inkomstförsäkring

Om du blir ofrivilligt arbetslös har du rätt till full A-kassa, förutsatt att du har varit inskriven i en A-kassa under en viss tid (normalt minst 12 månader) och har arbetat minst deltid 12-18 månader (kan skilja sig mellan olika aktörer). För de flesta som blir ofrivilligt arbetslösa är dock ersättningen från A-kassan i minsta laget. Maxbeloppet är 680 kr per dag. Dessutom betalar du skatt på ersättningen, vilket innebär att det belopp som faktiskt betalas ut är betydligt lägre. Nettot för ersättningen ligger omkring 11 000 kr per månad. Om du tidigare har fått ut ett betydligt högre netto på din lön kan inkomstbortfallet bli mycket betungande.

Rejält tillskott till ersättningen från A-kassan

Med en inkomstförsäkring kan du få ett rejält tillskott till ersättningen från A-kassan. Vilka regler som gäller för maxtaket för ersättningen skiljer sig mellan försäkringsgivarna, men en slags standard är att du åtminstone, med A-kassan som grund och inkomstförsäkringen som komplement, kan få upp till 80% av din tidigare lön efter skatt, detta nästan oavsett hur stor din tidigare lön var (inom ett normalt löneintervall). Om du har en mycket hög lön kan du med fördel undersöka möjligheten att teckna till en tilläggsförsäkring som höjer maxtaket.

Inkomstförsäkring och facket

En hel del fackförbund inkluderar en inkomstförsäkring i avgiften för medlemskapet i fackförbundet. Dessa inkomstförsäkringar blir ofta relativt sett lite billigare än de som erbjuds separat av enskilda försäkringsbolag. Någon större skillnad mellan de två typerna av inkomstförsäkring vad gäller maxbelopp, antal ersättningsdagar, utbudet av tilläggsförsäkringar, med mera, finns egentligen inte.