Vad är inkasso efter utebliven betalning på lån?

Inkasso är en process som används av fordringsägare för att driva in obetalda skulder. Om en faktura eller annan skuld inte betalas kan fordringsägaren välja att skicka den till ett inkassobolag. Byrån använder då ett inkassokrav som en påminnelse eller ett krav på betalning, om man inte betalar utgår hög ränta.

Vad ingår i inkasso?

Inkasso omfattar flera steg som måste genomföras innan någon åtgärd kan vidtas mot låntagaren. Först måste borgenären skicka ut en faktura för betalning, som ska innehålla all relevant information om skulden och hur mycket man är skyldig. Om denna faktura inte betalas har borgenären rätt att kontakta ett inkassobolag som tar över ärendet och kräver betalning genom olika metoder. Det inkassokrav som skickas ut av byrån kommer i allmänhet att innehålla ytterligare avgifter i samband med att de försöker driva in betalningen för borgenärens räkning.

Om betalning inte sker vid lån

Om betalning inte har gjorts efter en viss tid, vanligtvis omkring 30 dagar från det att fakturan skickades ut, har inkassobolaget befogenhet att vidta ytterligare åtgärder mot dig. Det kan handla om att ta ditt ärende direkt till Kronofogden, eller förhandla fram en avbetalningsplan.