Ångerrätt vid lån

Ångerrätt är en juridisk term som avser en privatpersons rätt att ångra ett avtal, till exempel ett köpeavtal, och få pengarna tillbaka. Rätten gäller inte utan undantag, till exempel finns ingen reglering i konsumentköplagen om ångerrätt. När det gäller lån är dock reglerna solklara. Enligt 21§ konsumentkreditlagen har konsumenten rätt att ”frånträda kreditavtalet” inom 14 dagar.

Ångerrätt för snabblån och privatlån

Konsumentkreditlagen gör ingen skillnad på vilken typ av lån det handlar om (förutom bolån – se nedan). Du har 14 dagars ångerrätt både för snabblån, privatlån, billån, med flera typer av konsumentkrediter t.ex helglån.

De 14 dagarna (ångerfristen) börjar löpa när du har fått lånevillkor och avtalsinformation tillhanda. Denna tidpunkt kan vara densamma som när du faktiskt undertecknar låneavtalet, men kan också ligga lite längre framåt i tiden. Om du ångrar att du tecknade lånet och vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela långivaren detta inom ångerfristen. Enligt lagen finns inga krav på att meddelandet ska inkomma skriftligt till långivaren – ett telefonsamtal fungerar lika bra – men i bevishänseende kan det vara klokt att skicka meddelandet med posten alternativt med e-post. Det är du som bär risken att meddelandet inte kommer fram.

Upphävning av låneavtalet

När långivaren har tagit emot ditt meddelande anses ångerrätten vara aktualiserad. Det som då ska ske är att låneavtalet ska upphävas. När det är gjort är det som att avtalet aldrig har funnits. Det innebär då följaktligen att båda parters prestationer ska gå tillbaka. Du ska betala tillbaka lånesumman och långivaren ska betala tillbaka eventuella avgifter för lånet, såsom till exempel uppläggningsavgifter. Ränta för de dagar du har haft tillgång till pengarna ska betalas. Dessutom är det viktigt att notera att lånesumman måste betalas tillbaka inom 30 dagar. På samma sätt ska långivaren betala tillbaka eventuella avgifter inom 30 dagar.

Ingen ångerrätt för bolån

För bolån finns ingen ångerrätt. När du har signerat pantbreven kan du alltså inte frånträda avtalet. Det har främst att göra med att banken, för att uppfylla sitt åtagande, måste låna upp större belopp. Det du kan göra med ett bolån är att betala tillbaka det i förtid. Notera dock att du vid bunden ränta kan bli skyldig att betala ränteskillnadsersättning.

Sammanfattning

  • Du har ångerrätt på alla lån utom bolån
  • Ångerfristen är 14 dagar
  • Om du utnyttjar ångerrätten ska du betala tillbaka pengarna med ränta och få eventuella avgifter återbetalda
  • Återbetalningstiden är 30 dagar