Den nya snabblånelagen

Ett gediget utredningsarbete kring lån och högkostnadskrediter påbörjades redan i april 2015. Den 2 maj, 2018, kom så ett riksdagsbeslut, som reglerar konsumentkrediter av mindre storlekar. Denna lag började sedan att gälla från 1 september 2018.

Lagstiftningen kom till för att skydda de konsumenter som har en svag ekonomi. Det genom att begränsa långivarnas möjlighet att prissätta sina produkter på det sätt som de har lust med. Det är alltså en reglering kring hur mycket ett lån får kosta.

Gäller bara lån utan säkerhet

Den nya lagen gäller bara snabblån, sms lån på helgen, microlån, blancolån och så vidare. Alltså lån utan säkerhet och lån som hade en effektiv ränta på över 30% (utöver referensräntan). Det innebär att denna lag inte gäller lån så som bolån, eller andra lån med säkerhet. Lagen säger även att den inte ska gälla kreditkort eller kreditköp.

Denna lag som trädde i kraft gjorde att många aktörer som erbjuder lån fick ändra sina erbjudanden. Bland annat har de förlängt löptider, sänkt räntan samt att de anger månadsräntor i stället för att erbjuda snabblån med fasta kostnader på kortare löptider.

Maxränta och tak

Det mest centrala i denna nya lagstiftning är att ett lån idag får kosta max 40 procentenheter över referensräntan. Referensränta i sig är något som regeringen beslutar om varje år och den brukar motsvara ungefär samma som reporäntan under året. Räntan är nominell vilket innebär att den handlar om räntesatsen multiplicerat med skulden. Det ingår inga eventuella uppläggningsavgifter eller aviavgifter.

Sedan är det även som så att lånet inte får kosta mer än dubbelt så mycket som det lånade beloppet är på. Då inkluderas räntan samt de amorteringar som man ska göra. Det innebär att om du tar ett lån på 5000 kronor så får inte amorteringar och räntor vara mer än 5000 kronor. Du ska alltså max betala 10 000 kronor totalt.

Lånen har blivit billigare

Sedan lagen infördes får en högkostnadskredit inte ha en högre nominell ränta än ca 40 %. Innan denna lagen kom så fanns det de som hade räntenivåer på flera hundra procent. Efter att lagen trätt i kraft så har det nu i många fall blivit så att lånen har blivit 5–10 % billigare.

Sammanfattning

En högkostnadskredit är de lån eller krediter som har en effektiv ränta som överstiger referensräntan med tillägg på 30 procentenheter. Lagen säger nu att för denna typen av lån och krediter får räntan inte vara högre än referensräntan med tillägg på 40 procentenheter. Det finns en maxkostnad för alla högkostnadskrediter och det är att den inte får överstiga 100% av lånebeloppet.