Avdrag i deklaration för snabblån

Snabblån är inte väsensskilda från andra typer av lån. Lån är lån, oavsett det handlar om bolån på flera miljoner kronor, privatlån på några hundratusen eller snabblån på några enstaka tusenlappar. När det gäller ränteavdrag för lån gäller samma skatterättsliga regler för alla lån.

Räntededuktion och avdrag
I skattelagstiftningen är det så att intäkter från sparkonton och investeringar ska beskattas med 30 procent och att det ska medges avdrag med 30 procent för räntekostnader. Om du har både och, till exempel genom att du har pengar på ett sparkonto och samtidigt betalar ränta på ett bolån, kvittas de båda mot varandra så långt det går. Du får då vad som kallas för räntededuktion. Detta avdrag gäller även helglån, lån som betalas ut på helgen.

Om du inte har några intäkter att kvitta mot får du göra avdrag för dina räntekostnader i din deklaration. Avdraget gäller då på den beräknade totala skatten för det föregående kalenderåret. I din deklaration kan du göra avdrag för alla räntekostnader, men inte avgifter för lån.

Avdrag för snabblån ger billigare lån
Lagstiftaren har fastställt följande regler och beloppsbegränsningar för ränteavdrag för lån:

  • För räntekostnader upp till 100 000 kr ett kalenderår kan man göra avdrag med 30%
  • För räntekostnader som överstiger 100 000 kr kan man göra avdrag med 21%

Vad detta betyder är att du med ränteavdraget faktiskt får rabatt på kostnaden för ett snabblån. Rabatten blir inte särskilt stor, detta framför allt på grund av att snabblån uppgår till relativt sett små belopp, men några hundralappar kan du ”spara” på ränteavdraget.

Notera!
Viktigt att notera är att det bara är själva räntekostnaderna som du får göra avdrag för. Uppläggningsavgifter och aviavgifter är inte avdragsgilla. Av den anledningen är det självklart en fördel att välja en långivare som tar ut betalning för lånet helt eller till största del i form av räntor. De långivare inom snabblån som har denna policy brukar vara ganska tydliga med detta så att du enkelt kan hitta rätt.

Avdraget är förtryckt i deklarationen
Alla långivare, även sådana som enbart tillhandahåller snabblån på mycket små belopp, är skyldiga att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Kontrolluppgifterna omfattar bland annat information om lånets storlek samt hur mycket du har betalat i ränta under året. Dessa uppgifter för Skatteverket in på din deklaration så du behöver aldrig ange uppgifter på egen hand. Om du inte behöver komplettera din deklaration på något sätt är det bara att godkänna deklarationen för att ta del av avdrag för snabblån.