Skuldsanering innebörd

Skuldsättning kan vara positiv eller negativ. Den är positiv ifall man har dragit på sig skulderna i investeringssyfte, och investeringarna har visat sig lyckosamma. För det mesta är det dock negativt att sätta sig i skuld. Vissa har full kontroll över lån och krediter, som kan vara allt från bostadslån, privatlån till smslån. Men för andra kan det hela gå överstyr och man har ingen möjlighet att uppfylla sina skyldigheter som låntagare. Om man är mycket svårt skuldsatt kan man ha möjligheten att beviljas skuldsanering. Men, vad betyder det?

Skuldsanering är egentligen en uppsättning regler och rutiner som syftar till att avhjälpa en allt för betungande skuldbörda. Genom skuldsaneringen befrias du från skyldigheten att betala tillbaka skulderna i sin helhet. Om du anses ha möjlighet att läka din ekonomi på egen hand med hjälp av en budget eller assistans från en skuldrådgivare, har du dock inte rätt till skuldsanering, även om du skulle ha stora betalningsproblem.

Det som gäller, enligt skuldsaneringslagen, är att den skuldsatte ska ha haft problem under en längre tid och att det inte finns någon möjlighet för den skuldsatte att betala tillbaka skulderna inom överskådlig tid.

Kronofogden beslutar om Skuldsanering

Det är kronofogden som beslutar om skuldsanering, efter ansökan. Du kan skicka in en ansökan på egen hand eller ta hjälp av den rådgivare för bland annat skuldsanering som finns i varje kommun. När kronofogden har fått in ett ärende görs en omfattande analys av din ekonomi. Analysen görs i flera steg.

Man börjar med de absolut grundläggande kraven. Du ska vara:

  • Kvalificerat insolvent (så djupt skuldsatt att skulderna inte kan betalas inom överskådlig framtid)
  • Ha skulder även hos kronofogden
  • Bokförd i Sverige

Nästa steg är att titta på de mer specifika ekonomiska och personliga förhållandena. När det gäller själva skuldsättningen lägger kronofogden bland annat in följande i bedömningen.

  • Hur skulderna har uppkommit
  • Hur gamla skulderna är
  • Nuvarande inkomst och framtida inkomst
  • Din arbetsförmåga
  • Din ålder

Existensminimum under fem års tid

Om skuldsanering beviljas börjar kronofogden med att skicka ett förslag till fordringsägarna (de aktörer du har skulder till). Efter ett visst mått av förhandling tar kronofogden sedan fram en betalningsplan. Här anges hur återbetalningen av skulderna ska gå till. I regel pågår skuldsaneringen under fem år och under den tiden ska du leva på existensminimum. När skuldsaneringsperioden är över är du skuldfri och har fått en ny chans till ett bättre ekonomiskt liv. Värt att notera är att det i princip är omöjligt att beviljas skuldsanering mer än en gång.